Adviseren van Organisaties

Wij adviseren en brainstormen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties over hoe zij jong (divers) talent kunnen boeien, binden en werven & selecteren. #adviseren #sparringspartner

Daarnaast voeren wij voor het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties veldonderzoek uit. Wij vragen jong divers talent om hun mening. Wat vinden ze van uw organisatie/project/campagne, waarom bent u wel of geen aantrekkelijke werkgever en wat zijn verbeterpunten? #veldonderzoek

Adviseren van Jongeren

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Het CPB verwacht in 2018 een economische groei van 3,2% en voor wie zoekt, is er een goede kans op een nieuwe baan.

Maar tot onze spijt hebben niet alle jongeren dezelfde startpositie en krijgen niet alle jongeren dezelfde kansen. De werkloosheid onder jongeren met een migratie achtergrond is bijvoorbeeld twee keer zo groot als die onder jongeren met een Nederlandse achtergrond (In 2017 gaat het om respectievelijk 14,9 en 7,2 procent van de jeugd in de betreffende categorie die op zoek is naar betaald werk (CBS, 2018)).

Wat wij doen?

Wij helpen jongeren bij het (h)erkennen van hun droom en de verwezenlijking hiervan. De basis hiervan ligt in de vragen: ‘’wie ben ik, wat vind ik echt leuk/past bij mij, waar wil ik heen en hoe kom ik daar?’’  

Bij het beantwoorden van 1 of meerdere van deze vragen is een individuele benadering belangrijk. Iedereen is anders en heeft zijn eigen behoefte. Wat heeft iemand nodig om aan een passende plek te komen en hoe kunnen wij daarin ondersteunen. Ondersteunen doen wij door workshops, training, coaching, verhalen en jongeren te wijzen op eigen verantwoordelijkheid.